Hovedside

Historiske tema:

Kjose Telefonrorening

Stavkirken i Kjose

Fortidsminner

 

Farris:

Stemninger 1

Stemninger 2

 

Gamle kart:

Fra 1790

Fra 1825

 

 

 

TIL
Kjose ILs hjemmeside

 

Kjose - lokalhistoriske skisser

Hvordan så stavkirken ut?

Historien forteller at den første kirken i Kjose var en stavkirke. Den omtales første gang i 1372. Vi vet ikke hvordan den så ut, men den kan ha lignet litt på Eidsborg stavkrike i Telemark. Kirkene ble oppsatt på samme tid, og i det som den gang var rene skogsområder. Kirken i Eidsborg står fortsatt, men kirken i Kjose forfalt og ble revet i 1650. Den ble da erstattet av en ny trekirke, som igjen ble revet og erstattet av det som er dagens Kjose kirke i 1850.

Bildet viser Eidsborg stavkirke slik der er i dag.

Les mer om de gamle kirkene i Kjose her.

Kjose telefonforening

Kjose telefonforening ble stiften i 1912 og innløse av staten i 1956.

Telefonen var et samlingspunkt og knyttet befolkningen nærmere til både Larvik og Brunlanes. Foreningen samlet alle "gode krefter" til felles innsats.                

Bildet viser telefonrøret og ringeklokken på en telefontype som også ble benyttet i Kjose.                    

Les mer om Kjose Telefonforening her.                      

Stemningsbilder fra Farris

Mange har vært fanget av Farris. En av den var Oskar Sik. En lektor fra Larvik som brukte mye av sin fritid rundt om i Farris. Ved to anledninger har han formidlet sine inntrykk og fortalt historier fra Farris. Følgende artikler kan du lese her:

Stemningsbilder fra Farris, Den norske Turistforeningsårbok i 1946.

Farris. Noen stemningsbilder, Larvik og Omegns turistforenings jubileumsårbok 1930 - 1945.

Fortidsminner i Kjose

Det er mange fortidsminner i Kjose. Fra gamle gravhauger til nedlagte jernbanestoppesteder. Mye er fortært av tiden, men heldigvis er det mye igjen å glede seg over for de som er opptatt av den gamle kulturhistorien.

Bildet viser det som nå er de gjengrodde restene av Strandsmyr holdeplass.

Du finner et utvalg av noen av fortidsminnene fra Kjose her.