Fortidsminner i Kjose

 

Tiden har slettet mange spor etter fortidens mennesklige aktivitet i Kjose. Dette er noen av de mest kjente:

 

 

Thjose Magasin

Et av de mest spenndende må ha vært Thjose Magasin eller Thjose Anex Bygdemagasiin som det het da Brunlaugnæs Faarmandskab vedtok oprettingen i juni 1857. Det første driftsåret var riktignok 1856, og hensikten med slike bygdemagasin var å låne den tidens kapital – sædkorn – til "Sognets fattige Huusmænd som ei har evne til at kiøbe deres Sædekorn". Etter innhøsting ble det lånte korten "betalt" tilbake.

 

Magasinet ble bygd på tomten til Anders Olsen Krogen og lå rett ved siden av jernbanelinjen, mellom dagens aldersboliger (Kroken skole) og gården Kroken.

 

 

Stavkirken i Kjose

Stavkirken i Kjose ble første gang omtalt i 1372. Den var innvigd til St. Bartolomeus og skal har vært en særdeles vakker kirke. I reformasjonstiden ble den plyndret for sine skatter og tilsist forfalt den helt. I 1606 ble en ny trekirke, og den sto helt til 1850, da dagens kirke ble bygd.

 

Begge disse kirker var plassert på samme tomt som dagnes kirke

 

 

Trekullmile ved Vestrønningen, Omsland

Det ble brent trekull i Kjose i nesten 200 år. Den siste ble brent i 1916 og fortsatt er det mulig å se selve køllabånn.

 

Tinghaugen på Bærug

Dette stedet ble mye brukt i gamle dager, og fungerte som et samlingssted der viktige lokale spørsmål ble avgjort.

 

Gammel gård på Eikenesøya

Ruinene av gård på Eikenesøya er ennå synlig. I 1865 skal det ha bodd 6 personer på gården. Stedet er hyppig omtalt på grunn av alle de overnaturlige hendelsene der.

 

Krigsminner

Fra siste krig er det ennå synlige minner. På Bjørnøya finnes det rester etter en Milorghytte og på Lille Brunkjerringtoppen finnes en dekningsplass for Milorg.

 

Ridevei Bund – Solum

Den gamle rideveien ble bygd i første halvdel på 1800 tallet.