Farris og Kjose før 1800

Dette sjarmerende kartet er tegnet på den gamle måten. Uten koter og målestokk. Det antas at kartet er tegnet mellom 1790 og 1800.