Kjose med deler av Farris omkring 1825

Dette kartet er tegnet av ltn. Finkenhagen i 1825. Nå er nye metoder kommet til, og formen ligner mye på dagens måte å beskrive landskapet på.